top of page

Välkommen till Svenska föreningen SVEA Trondheim

Välkommen-1465845873981.png

 

Luciafest 2022

Söndagen den 11 december kl 14.00 – 18.00 - för mer information >>

 

SVEA Trondheim grundades 1914, så drygt 100 år har vi varit verksamma. Föreningen värnar om svenska traditioner, svensk kultur, det svenska språket och förmedlar kontakter mellan svenskar bosatta i Trondheim och Trøndelag.

 

Föreningen har idag ca 50 medlemmar och har regelbundna aktiviteter och traditionsenliga firanden av svenska högtider.

Information om medlemskap

bottom of page