top of page

Bra att veta

  • Visste du att du kan ha pensionsrättigheter i Sverige även om du har varit yrkesaktiv i Norge? Ta kontakt med ditt lokala NAV!

  • Ta med dig kontanter när du skall lösa ut pass på ambassaden.

  • Är du folkbokförd i Norge, kan du rösta i svenska riksdagsvalet och i norska kommune- och fylkestingsval

  • På www.yr.no kan du få information om vädret på 7 millioner platser över hela världen. Här finns också upplysningar om spridning av pollen, om halka och mycket annat. Skriv in den plats du önskar söka på!

  • I kyrkligt hänseende sorterar Svenska föreningen Svea under utlandskyrkans verksamhet, dvs. Svenska Margaretaförsamlingen i Oslo, som i sin tur sorterar under Visby stift

bottom of page