top of page

Om föreningen

om-foreningen-1432198317213.Scale.w-320.h-215.jpg

Årsmöte hålls oftast i mars.

Styrelsemedlemmar väljs vanligtvis för två år åt gången. Året avslutas med den traditionella och populära Lucia-festen som hålls den söndagen som är närmast 13 december. Andra firanden och sammankomster ordnas ockå, t.ex. valborgsmässoafton och ärtsoppe-kvällar.

Om föreningens äldre dagar och hur verksamheten var kan läsas under länken Historik. Det är utdrag från en liten publikation "Svenska föreningen Svea - tillbakablick 1914-1950" utarbetad av Brita Suul. Vi planerar att skriva föreningens nyare historia.

Vid arkivsenteret i Kulturbunker Dora i Trondheim finns Sveas arkiv.

bottom of page