top of page

Stadgarna i utdrag

uppdaterade i april 2016

§ 1. Föreningens ändmål är att samla svenskar, som bor i Trondheim med omnejd

§ 2. Föreningen skall bedriva sin verksamhet huvudsakligen i form av sammankomster med föredrag, diskussioner och underhållning som bl.a. omfattar svensk kultur och svenska traditioner.

§ 3. Svensk kvinna eller man, som bor i Trondheim med omnejd kan bli medlem. Dessutom kan en person av annan nationalitet, som är gift eller samboende med en svensk person, bli medlem. Barn av svenskar kan också bli medlemmar, liksom personer som har gjort eller gör en speciell insats för föreningen.

§ 4. Medlemsavgiften är 100 kr/år för personer över 70 år, 150 kr för andra, eller 200 kr per familj.

§ 6. Årsmöte hålls före utgången av mars månad.

§ 7. Styrelsen består av 5 ledamöter + 1 suppleant

bottom of page