top of page

Årsberättelse verksamhetsåret 2017

Årsberättelse verksamhetsåret 2016

Årsberättelse verksamhetsåret 2015

Årsberättelse verksamhetsåret 2014

Årsberättelse verksamhetsåret 2013

Svenska föreningen Svea - årsberättelse för verksamhetsåret 2016 och fram till årsmöte 2017

Svea har nu 60 medlemmar av dem är 1 hedersmedlem (2015 var det 58 medl. några har gått ur andra kommit till)

Styrelsen/arbetsgruppen har varit

Ordförande: Birgitta Wentzel

Viceordförande: Malin Angell

Sekreterare: Gunilla Ekqvist Angell,

Kassör: Karl Erik Roland

Ledamot står vakant

Suppleant: Birgitta Berglund

Revisor: Terje Thomassen

Elin Thue Wiig ställer upp (som tidigare), som ledare för barnen på luciafesten.

 

I 2016 och fram till detta årsmöte har styrelsen haft 4 möten: 8 febr.,13 juni,11 dec. och 17 jan.2017. Mycket av arbetat har skötts via mejl och "sharepoint", därför har vi haft färre fysiska möten.

 

Vi har hållit kvar vid den överordnade strategien att satsa på synliggöring genom aktiviteter och annonseringar av dem på http://trdevents.nohttps://www.facebook.com/Sveatrondheim/, Adressavisa, vår hemsida: http://sveatrondheim.no/ , flygblad och mejl till medlemmar och de som visat intresserade för föreningen.

 

Vi har också berättat om Sveas verksamhet på några av Svenska kyrkans arrangement, de och vi hjälps också åt att sprida information om varandras verksamheter.

 

Arrangemanger som Svea har haft i 2016:

· Årsmöte

31 mars hade vi årsmöte på en hyrd lokal på Sirkus shopping. Årsmötet avslutas med kaffe/ the, kaka och bulle och med lättare underhållning då Gunilla läser Sveas årsberättelse från 1965, en tillbakablick 50 år i tiden.

 

· Valborgsmässoafton lördag 30 april
Det blev traditionellt firande av Valborgsmässoafton i Korsvika. Trots att vädret inte var på vår sida och vi inte var så många, tände vi brasa, grillade och hyllade våren!

 

· Svea bjöd till öppet "ide'möte"

Måndag 13 juni på Lille Skansen. Vi önskade träffa medlemmar och prata om hur vi vill fortsätta föreningens verksamhet. De som mötte opp bjöds på fika.

 

· Kräftskiva, sensommarens svenska begivenhet !

Den 9 september gick kräftskivan av stapeln på Lille Skansen. Det blev ett nytt och mycket lyckat arrangemang med allsång, full kräftskivemundering och hög stämning bland oss ca 15 som deltog!

 

· Ärtsoppa med punch och pannkakor
En fin höstkväll 20 oktober var det dags för nästa aktivitet: Ärtsoppa med punch och pannkakor på restaurang Lille Skansen. Förutom den delikata maten och drycken serverades lättare unnderhållning, "favorit i repris": youtubefilmen Ärtsoppans historia med Edward Blom och Gunilla, allsång om ärtor och punsch (som vi sjöng själva förstås)! Vi var ca 30 personer, vi fick flera nya medlemmar.

 

· Luciafest på Pilegrimsgården

avhölls i Nidaros pilegrimsgård ,söndag 11 december kl 16-19. 38 vuxna och 16 barn deltog. Det blev ett traditionsrikt firande med luciatåg, försäljning av julgranskarameller och utlottning av trevliga vinster. Efter kaffet, kakorna och lussebullarna dansade vi kring granen. Nytt för i år var att jultomten kom med säck och delade ut godispåsar till barnen . Årets Lucia hette Pia Pharo Jarwson, är 13 år och 4:e generation Lucia från familjen Sellgren, Elisabeth Sellgrens barnbarnsbarn. Som vanligt spelade Øyvind Jo Heimdal Eik piano.

 

Annat värt att nämnas

 • Till Sveamedlem Gunnar Götestams bortgång i slutet av 2016, gav vi ett bidrag till Leger uten grenser.

 • Hedersmedlem Brita Suul gick bort i februari 2017. Till begravningen gav Svea en bukett vita rosor. Till sin 96-åriga födelsedag fick hon blommor som överlämnades av Moica Aase.

 • Räkenskaperna för 2015 och 2016 är reviderade av Terje Thomassen.

 • Årsmötet 2016 bad styrelsen om att undersöka bästa räntesats på sparkonto med tanke på att binda en summa på högränta i några år, och att informera och få godkännande från konsul Tapper. >> Banken kunde inte erbjuda någon högre ränta, vi överväger därför att undersöka möjligheten byta bank om det går att få högre ränta någon annanstans.

 

Styrelsens tankar för innevarande år 2017

Fortsätta att ivarata svensk kultur och mattraditioner som vi gör nu och vara öppen för nya förslag och aktiviteter från våra medlemmar.

Vi har fått en förfrågan av Knut Skjervold, om Sveas medlemmar är intresserade av guiding i Trondheim vinklat mot vad svenskarnas verksamhet har bidragit till historiskt sett i Trondheim. Knut är en engagerad mann, tidigare lärare på Charlottenlund skole. Han önskar vara gratis guide för oss. Dessutom har han också kunskaper om Armfelt och skulle vilja visa oss något spännande på Jervan gård.

Styrelsen önskar till sist att tacka alla dem som under året på olika sätt har bidragit till föreningens verksamhet!

Trondheim 7 mars 2017

Birgitta Wentzel Malin Angell

ordförande viseordförande

Gunilla E. Angell Karl Erik Roland

sekreterare kassör

Svenska föreningen Svea - Årsberättelse för verksamhetsåret 2015 fram till årsmöte 2016

Svea har nu 58 vuxna medlemmar av dem är 2 hedersmedlemmar - en ökning med 12 personer.

Styrelsen/arbetsgruppen har varit

Ordförande: Birgitta Wentzel

v. ordförande: Malin Angell

Sekreterare: Barbro Runeborg (slutat under hösten pga av hälsoskäl)

Kassör: Karl Erik Roland

Ledamot: Gunilla Ekqvist Angell, har fungerat som sekreterare efter att Barbro slutade.

Suppleanter: Mikael Lindell - har varit mycket aktiv och Birgitta Berglund. Två suppleanatställningar.har varit vakanta.

Revisor: Det blev inte vald någon revisor på förra årsmöte.

Arbetsgruppen haft 5 protokollförda möten: 5 januari, 18 april, 18 augusti, 14 september och 9 november. I tillägg har vi haft tre arbetsmöten 24 januari, 28 mars 2015 och 29 mars 2016.

 

Arbetsgruppens överordnade strategi har varit att satsa på att göra oss synlig genom många aktiviteter och att annonsera dem på olika sätt, t.ex. http://trdevents.nohttps://www.facebook.com/Sveatrondheim/, Adressavisa, vår hemsida: http://sveatrondheim.no/ , mejl till medlemmar och intresserade, sms och telefonsamtal till några som vi inte hade mejladress till, med flygblad och plakat. Vi har också berättat om Sveas verksamhet på några av Svenska kyrkans arrangement, de och vi hjälps åt att sprida information om varandras verksamheter.

Arrangemanger som Svea har haft i 2015:

 •  Bert Dahl har läst äventyr på svenska två gånger. 18 april läste hon Astrid Lindgrens saga om när Emil körde huvudet i soppskålen, ca 20 åhörare och 21 november läste hon Prinsessan och grodan på Trondheims folkebibliotek, 10-15 åhörare.

 • Valborgsmässoafton Vi var ca 35 personer - många av dem nya - som firade valborgsmässoafton tillsammans i Korsvika. Med brasa och grillning, knytkalas, tal till våren, sång till våren och "raketen" var det en hellyckad kväll.

 • Sveriges nationaldag, 6 juni firades hemma hos Gittan Wentzel i Steinberget, Solbakken. Vi var en 18 stycken - flera med nationaldräkt - som efter bästa förmåga firade med sill, potatis, öl och snaps, köttbullar, knäckebröd, allsång, jordgubbstårta, kakor och kaffe, blommor och svenska flaggan hissad i flaggstången. Stämningen stod högt i tak! Inför Sveriges stora dag tog Adressavisen kontakt med föreningen för intervju och bild, det blev en del av ett tre sidors reportage om hur svenskar i exil firar eller inte firar sin nationaldag.

 • Ärtsoppa med punsch och pannkakor
  En fin höstkväll 15 oktober var det dags för nästa aktivitet: Ärtsoppa med punsch och pannkakor på Restaurang Lille Skansen. Förutom den delikata maten och drycken serverades lättare underhållning i form av en liten youtube-film om Ärtsoppans historia med Edward Blom och Gunilla, allsång om ärtor och punsch (som vi sjöng själva förstås) och sist men verkligen inte minst högläsning av ett par guldkorn från Sveas arkiv, Mikael stod för den sista programpunkten.

   

 • Lucia-fest på Pilegrimsgården På självaste luciadagen 13 december avhölls vår traditionsrika luciafest i Nidaros pilegrimsgård kl 16-19. Omkring 50 vuxna och 17 barn deltog. Det blev ett traditionsrikt firande med luciatåg, försäljning av julgranskarameller och böcker, fiskdamm, dans kring granen och utlottning av trevliga vinster. Efter kaffet, kakorna och lussebullarna dansade vi kring granen. Årets Lucia hette Siri Thue Wiig. Øyvind Jo Heimdal Eik spelade piano.

Annat värt att nämna

 • Mikael har sökt i Sveas arkiv från de första åren 1917-1920 och funnit några interessanta dokument, bland annat en fin dikt och en sak om en nationaldräkt som föreningen lånade ut och inte fick tillbaka.

 • Hedersmedlem Brita Suul fick blommor från Svea till sin 95-åriga födelsedag. De överräcktes av Margit Jensen och Monica Garmo.

 • Så som vi framförde i en motion till förra årsmötet sökte vi i februari 2016 konsul Tapper om att få frigöra medel från vår byggnadsfond och kyrkofond för att använda till hyra av mötes- och aktivitetslokaler. Detta för att vi har utökat föreningens aktivitet betydligt. Häromdagen fick vi glädjande nog ett postivt svar på vår söknad, se bilaga.

 • När föreningen Norden i Trondheim arrangerade seminar i mars i år beslutade vi att betala deltagaravgift för två personer för att representera Svea. Tyvärr var det ingen av de vi frågade som hade möjlighet att gå.

 • När det gäller Sveas webbsidor önskar vi att få till ett forum för medlemmarna där man kan logga sig in och lättare ta kontakt med varandra till exempel för att skapa aktivitetsgrupper.

 • Räkenskaperna är tyvärr inte reviderade p.g.a. att förra årsmötet inte valde revisor.

Styrelsen önskar till sist att tacka alla dem som under året på olika sätt har bidragit till föreningens verksamhet.

Trondheim 31 mars 2016

Birgitta Wentzel Malin Angell

Ordförande vice ordförande

Svenska föreningen Svea- årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Antal medlemmar per 31 december 2014 var 44 + 2 hedersmedlemmar.

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten: 28 januari, 15 september och 3 november.

 

Årsmötet hölls den 13 mars hos Mi Arnberg, Øvre allé i närvaro av 17 personer. Årsmötet godkände styrelsens förvaltning, de reviderade räkenskaperna och årsberättelsen för 2013. Årsmötet godkände också de förändringar i styrelsens struktur som skulle gälla till årsmötet 2015 (se ovan). Ingen valberedning valdes.

I referatet från mötet står följande under punkt 5: "Om föreningen och medlemmarna inte kommit fram till en ny styrelse 2015, föreslår vi [styrelsen/arbetsgruppen] att Svea läggs ner i ordnade former till årsmötet 2015. Godtogs av årsmötet."

Under årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och tårta. Ulrika Wallin, rådgiver i Trondheim kommune, och svenska, höll ett föredrag: "K unst ute, kunst inne - Trondheim kommunes ordning for kunst i offentlig rom".

 

Sveas 100-årsjubileum firades 5 april på restaurant Lille Skansen i närvaro av 31 personer. Program: välkomstdrink, därefter berättade Monica Aase om Svea under 100 år. Lunchen bestod av svenska specialiteter: Toast Skagen, gubbröra på grovt knäckebröd och västerbottenpaj. Huvudrätten var rimmad högrev, grov rotfruktsallad med senapssky och potatispuré. Till dessert serverades varm småländsk ostkaka med hemlagad blåbärssylt och grädde. Det var en svensk trerättersmeny som var komponerad av den svenska kocken Daniel Johansson. Efter lunchen var det underhållning av den svenska trubaduren Jan Lennart Tryman. Han spelade och sjöng svenska visor av bl.a. Taube, Sylvain och Olrog. Och så blev det allsång!

 

Det var 4 äldre personer som inte kunde komma till hundraårsfesten. De fick besök från föreningen och blommor.

 

Extraordinärt årsmöte hölls den 24 november hos Monica Aase. 22 personer deltog. Arbetsgruppen och främst Mi Arnberg hade lagt ner ett betydande arbete på att följa upp årsmötets (13 mars 2014, se över) beslut att lägga ner Svea från årsskiftet 2014/2015. Genom många år har det gjorts försök att dra igång olika aktiviteter (bussturer, bokcirkel, typiska svenska måltider som kräftskiva, surströmmingsafton m.m.), men mycket har man varit tvungen att ställa in eftersom det varit för få deltagare. Det enda arrangemang som lockar är luciafesten.

 

Luciafesten avhölls i Nidaros pilegrimsgård 14 december kl 16-19. 38 vuxna och 16 barn deltog. Det blev ett traditionsrikt firande med luciatåg, försäljning av julgrans- karameller, fiskdamm, dans kring granen och utlottning av trevliga vinster. Efter kaffet, kakorna och lussebullarna dansade vi kring granen. Årets Lucia hette Siri Thue Wiig. Øyvind Jo Heimdal Eik spelade piano.

 

Annat
Sveas websidor har uppdaterats av Birgitta Wentzel. Lotta Hoff har upprättat Sveas Facebooksidor.

Styrelsen hade fram till årsmötet 13 mars 2014 följande sammansättning:

Ordförande: Marie-Louise Arnberg

v. ordförande: Birgitta Wentzel

Sekreterare: Maria Press

Kassör: Christin Nilsson/Thomas Tybell

Ledamot:Elin Thue Wiig

Suppleanter: Ingela Thomasson, Lotta Hoff, Thomas Tybell/ Caroline Dahlbom, en vakant

Revisor: Asbjørn Aase

Som framgår av protokollet för årsmötet 2014, var det inte möjligt att välja någon ny styrelse. Ordförande föreslog därför att man slopade titlar som sekreterare, kassör osv. och införde en flat struktur där arbetsuppgifterna fördelades på följande 5 personer från den tidigare styrelsen:

Marie-Louise Arnberg (ut året 2014)

Elin Thue Wiig

Ingela Thomassen

Lotta Hoff

Monica Aase

Årsmötet godtog ordförandens förslag. Det skall gälla till årsmötet 2015.

Styrelsen önskar till sist att tacka alla dem som under året på olika sätt har bidragit till föreningens verksamhet.

Trondheim 10 februari 2015

Marie-Louise Arnberg Monica Aas/
samordnande Ref.

 

Svenska föreningen Svea Trondheim

Årsberättelse verksamhetsåret 2013

Antal medlemmar per 31 december 2013 - 35 + 2 hedersmedlemmar.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande: Marie-Louise Arnberg
v. ordförande: Birgitta Wentzel
Sekreterare: Maria Press
Kassör: Christin Nilsson juni/ Thomas Tybell
Ledamot: Elin Thue Wiig
Suppleanter: Ingela Thomasson, Lotta Hoff, Thomas Tybell juni/ Caroline Dahlbom, Vakant
Revisor: Asbjørn Aase
Styrelsen har haft 3 protokollförda möten: 15 januari, 7 maj och 17 september hos Mi Arnberg Øvre Alle 8.

 

Årsmötet hölls den 6 mars 2012 på Nidaros Pilgrimsgård. Årsmötet godkände styrelsen förvaltning, de reviderade räkenskaperna och årsberättelsen för 2012. Årsmötet godkände också de föreslagna nya/omvalda styrelsemedlemmarna. Ingen valberedning valdes. Under årsmöte förhandlingarna servades kaffe och tårta. Sven Thue höll ett mycket uppskattat kåseri om Pilgrimsleden.

Luciafesten avhölls i Nidaros Pilgrimsgård 8 december kl 16-19. 45 Vuxna och 15 barn deltog. Det blev ett traditionsrikt firande med Luciatåg, med försäljning av julgrans- karameller, fiskdamm och utlottning av julklappar. Efter kaffe och lussebullar dansades kring kranen. Årets Lucia hette Tyra Berg Wenzel och Øyvind Jo Heimdal Eik spelade piano.


Annat
Sveas websidor har uppdaterats av Birgitta Wentzel. Lotta Hoff och Caroline Dahlbom har upprättat Sveas Facebook sidor.
Vi skickade blommor till Gun Moes /revisor i Svea/ begravelse i maj.

Styrelsen önskar till sist att tacka alla dem som under året på olika sätt har bidragit till föreningens verksamhet.

Trondheim 10 februari 2013

Marie-Louise Arnberg Maria Press
Ordförande sekreterare

2013
2014
2015
2016
bottom of page