top of page

Sveriges konsulat i Trondheim informerar

Førerkort

Hvis du er tilfeldig bosatt i Norge kan du få ditt svenske førerkort fornyet. Du finner informasjon om dette på nettsiden til den svenske ambassaden i Oslo.

Hvis du er permanent bosatt i Norge når ditt svenske førerkort løper ut må du bytte inn det til et norsk førerkort. Da kontakter du den norske myndigheten Statens vegvesen.

 

Pass

Siden en tid tilbake er det kun polisen i Sverige som kan utstede/fornye svenske pass. Hverken konsulatene eller ambassaden kan gjøre dette, ei heller under korona-pandemien. Den nærmeste politistasjonen i Sverige til Trondheim med passekspedisjon er i Åre. Åpningstidene der finner man via polisen.se. Søkerne må gi beskjed hvis de vil ha passene videresendt hit til konsulatet i Trondheim. Passene blir da sendt via Utlendingsdirektoratet, UDI som sender passene til Sveriges ambassad i Oslo. Ambassaden videresender passene hit til konsulatet i Trondheim. Her må søkerne møte personlig og vise legitimasjon når de henter passene.

 

Til den svenske ambassaden kan man kun søke om provisorisk pass.

 

Samordningsnummer

Barn av svenske statsborgere som er født i Norge og som ikke er registrert i Sverige og svenske statsborgere som ikke tidligere har fått utstedt svensk pass, kan henvende seg til konsulatet og søke om et samordningsnummer slik at de blir registrert i det svenske folkbokföringsregistret. Søknaden sendes til ambassaden i Oslo. De får beskjed fra ambassaden når samordningsnummeret er klart. Samordningsnummeret må foreligge før man kan søke om pass.

 

Løsrivelse av svensk statsborgerskap

Man trenger ikke lenger å løsrive seg fra det svenske statsborgerskapet for å bli norsk statsborger. Fra januar 2020 er det tillatt med dobbelt statsborgerskap i Norge. Mer info om dette finner man på Utlendingsdirektoratets nettside.

 

Pensjon

Pensjonister henvender seg til konsulatet for "levnadsintyg" - bevis på at de lever. De må møte opp selv og vise legitimasjon. Konsulatet bekrefter "levnadsintyget".

 

Dødsfall

Når konsulatet mottar beskjed fra tingretten om dødsfall for svensk statsborger gir vi beskjed til Sveriges ambassad i Oslo.

 

Valg

Konsulatet gjennomfører valg til Riksdagen og Europaparlamentet.

---

Har du spørsmål er det bare å kontakte Sveriges konsulat i Trondheim

tlf. 73 88 38 50

e-mail. advokatfirmaet@tapper.no eller
Kari H. Jegtvolden, khj@tapper.no tlf. 73 88 38 53

bottom of page