top of page

Medlemskap i Svea Trondheim - vi har olika former

Årsavgift

  • en person: 150:-

  • personer över 70 år: 100:-

  • familj: 200:-

Barn under 12 år gratis.

OBS! Nytt kontonummer!

Från den 1 september 2018 byter vi bank till Melhus bank. Det nya kontonummret är: 4230 59 09 178

Kom ihåg att skriva namn och mejl-adress på inbetalningen!

Efter inbetalning av medlemsavgift/ årsavgift kan ni gärna mejla era kontaktuppgifter till: post@sveatrondheim.no

Svea Trondheim finns också på facebook: 


https://www.facebook.com/Sveatrondheim

bottom of page